fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Centracja

Centracja

Centracja – proces przekształcania wartości zmiennej na odchylenia od określonego punktu. Tym punktem może być jakakolwiek wybrana wartość, ale zwykle używa się wartości średniej. Aby wycentrować wartości zmiennej należy od każdego wyniku odjąć średnią. Istnieją 2 główne metody centracji:

  • Grand mean centring – oznacza transformację wartości zmiennej przez odjęcie od nich wartości średniej ze wszystkich wyników, np. od wzrostu uczniów szkoły podstawowej odejmujemy średni wzrost wszystkich uczniów tej szkoły.
  • Group mean centring – oznacza transformację wartości zmiennej przez odjęcie od nich wartości średniej z grupy, do której dana zmienna należy, np. od wzrostu uczniów szkoły podstawowej odejmujemy średni wzrost uczniów ich klasy.

Centracja jest jednym z elementów wykonywania analizy moderacji “ręcznie” poprzez wykonywanie szeregu analiz regresji liniowej. Warto pamiętać, ze obecnie dysponujemy szeregiem ułatwień, np dodatkiem do SPSS w postaci makra PROCESS, gdzie nie trzeba ręcznie centrować zmiennej.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy