fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Ipsatyzacja

Ipsatyzacja

Ipsatyzacja – procedura związana w pewien sposób ze standaryzacją, jednakże wiąże się ona z usuwaniem indywidualnej wariancji obserwacji poprzez wystandaryzowanie pojedynczego wyniku za pomocą wzoru:

gdzie,
Xips – to pojedynczy wynik ipsatyzowany.
X – to pojedynczy wynik surowy.
Mśrednia wyników wszystkich obserwacji w ramach tej samej osoby/pomiaru.
SDodchylenie standardowe wszystkich obserwacji w ramach tej samej osoby/pomiaru.

Zatem podstawową różnicą między ipsatyzacją a standaryzacją jest to, że w podczas dokonywania ipsatyzacji standaryzujemy wyniki osoby badanej, a nie wyniki zmiennej. Procedura ta najczęściej jest wykorzystywana w analizach czynnikowych jako sposób redukcji mechanizmu aprobaty społecznej przy próbie ustalenia struktury jakiegoś zjawiska, jak np. osobowość.

Warto podkreślić, że ipsatyzacja jest podobną procedurą do standaryzacji i centrowania, ale jednocześnie nie służą one tym samym celom badawczym.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy