fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Standaryzacja

Standaryzacja

Standaryzacja – to rodzaj normalizacji zmiennej polegający na odjęciu od wartości zmiennej średniej z populacji (M), a następnie podzielenie jej przez odchylenie standardowe (SD), aby dać nową zmienną ze średnią wartością oczekiwaną 0 i odchyleniem standardowym 1.

Standaryzacja pozwala na transformację zmiennej mianowanej na zmienną niemianowaną. Przekształcone wartości nazywane są wartościami Z (Z-scores, Z-values) lub wynikami standaryzowanymi. Procedura ta jest często stosowana w naukach medycznych.

Dzięki standaryzacji średnie otrzymane z różnych źródeł (w różnych jednostkach lub w różnych skalach) mogą być między sobą porównywane. Standaryzacji podlegać mogą takie zmienne jak wiek, waga, BMI, ocena w skali MSCEIT, ocena w skali Inteligencji Emocjonalnej itp. Standaryzacja używana jest również do wykrywania zmiennych odstających, obliczenia siły efektu (np. współczynnika d Cohena jako wystandaryzowanej różnicy między średnimi) oraz wykonywana jako etap wstępnego przetwarzania przed wieloma modelami uczenia maszynowego (m.in. k-średnich, grupowania, algorytmem regresji Lasso).

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy