fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Czynnik wewnątrzobiektowy

Czynnik wewnątrzobiektowy

Czynnik wewnątrzobiektowy – zmienna związana z powtarzanym pomiarem (zwykle z analizą wariancji), której analiza sprowadza się do obserwowania dynamiki zmian zachodzących na płaszczyźnie interesującej nas cechy/zjawiska pomiędzy kolejnymi punktami pomiarowymi (np. kolejne odcinki czasu lub zmieniający się wariant badania).

Przykład: jeśli interesuje Cię, czy poziom lęku zmienia się wraz z czasem trwania psychoterapii, to w celu odpowiedzi na to pytanie zmierzysz poziom lęku u osób uczestniczących w terapii np. w 1 tygodniu, po 3 miesiącach oraz po roku terapii – w tym przykładzie upływający czas stanowi właśnie czynnik wewnątrzobiektowy (a całe badanie nosi miano badania podłużnego). Czynnik wewnątrzobiektowy można również wskazać w kilkukrotnym badaniu tych samych osób, ale nie w różnym czasie, tylko w różnych warunkach, np. chcesz sprawdzić, czy badani chętniej zagłosują na kandydata na prezydenta wtedy, kiedy na zdjęciu im prezentowanym kandydat będzie sam (wariant 1) czy z rodziną (wariant 2) – wówczas to właśnie prezentowane zdjęcie (w dwóch wariantach) będzie pełnić rolę czynnika wewnątrzobiektowego. Pamiętaj, że czynnik wewnątrzobiektowy występuje w obrębie jednej grupy badanych/jednego zbioru danych, co wiąże się z istotą powtarzanych pomiarów (nie wykonujesz tylko jednego pomiaru w kliku grupach – por. czynnik międzyobiektowy, lecz kliku pomiarów dokonujesz w jednej grupie). Oczywiście cechę/zjawisko zmierzone w kilku punktach pomiarowych (odcinki czasu, warianty itp.) możesz analizować w kilku niezależnych grupach (np. porównując ilość wygranych w grę komputerową na 3 poziomach trudności wśród mężczyzn i kobiet), niemniej w tym przykładzie płeć jest już czynnikiem międzyobiektowym, natomiast to poziom trudności gry jest czynnikiem wewnątrzobiektowym.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy