Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Zmienna niezależna

Zmienna niezależna

Zmienna niezależna (zmienna wyjaśniająca) – zmienna, którą kontrolujemy i której związek/wpływ ze zmienną zależną chcemy wykazać.

W przypadku badań eksperymentalnych podział na zmienną zależną i niezależną jest jasny. W eksperymencie zmienną niezależną jest zwykle przydział do grupy związany z manipulacją eksperymentalną, który ma wpływać na poziom mierzonej właściwości (zmiennej zależnej)

W przypadku badań korelacyjnych podział na zmienną zależną i niezależną jest umowny, wiele źródeł podaje, że takie ich określanie jest błędem. Niemniej, czasami w analizie korelacji traktuje się te zmienne tak, jak gdyby wprowadzane były do modelu regresji, uważając predyktory za zmienne niezależne, a zmienną wyjaśnianą, jako zależną.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy