fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Heterogeniczność wariancji

Heterogeniczność wariancji

Heterogeniczność wariancji (różność, niejednorodność wariancji) – odnosi się do naruszenia założenia jednorodności wariancji, jednego z głównych założeń leżących u podstaw testów parametrycznych takich test t Studenta lub analiza wariancji. Inaczej mówiąc heterogeniczność wariancji oznacza, że wariancje populacji porównywanych grup lub komórek nie są jednorodne ani równe. Aby zweryfikować, czy grupy mają różne wariancje wykonuje się dodatkowe testy statystyczne takie jak test Levene’a lub Browna-Forsytha. Jeżeli wynik testu Levene’a jest istotny statystycznie (p < 0,05) oznacza to, że wariancje nie są podobne.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy