WARIANCJA

WARIANCJA

Wariancja – miara rozproszenia wyników wokół średniej, możliwa do obliczenia tylko dla zmiennych o ilościowym poziomie pomiaru.

Wariancja jest wyliczana poprzez iloraz zsumowanych kwadratów odchyleń wyników od średniej przez liczbę wyników pomniejszoną o 1. Wartość wariancji jest podstawą do uzyskania wartości odchylenia standardowego, które to jest obliczanie poprzez wyciągnięcie pierwiastka kwadratowego z wariancji.

Wariancja przybiera wartość od 0 do + nieskończoności. Przy zerowej wartości w danym zbiorze wyników nie ma żadnego zróżnicowania (wszystkie wyniki badanych są takie same). Z kolei wraz ze wzrostem wartości wariancji, zróżnicowanie wyników rośnie.

Wariancja jest kluczowym pojęciem dla testów porównujących wartości średnich (np. test t Studenta dla prób niezależnych, analiza wariancji), w których jednym z założeń jest założenie o jednorodności wariancji. Ponadto, na podstawie wariancji i średniej szacowane są wyniki na poziomie populacji.

 

Konsultacje w naszej firmie są zawsze darmowe. Zadaj nam jakiekolwiek pytanie a odpowiedź uzyskasz najczęściej już po kilku godzinach. 

– KLIKNIJ TUTAJ A STATYSTYKA PRZESTANIE BYĆ DLA CIEBIE PROBLEMEM –

ANALIZA STATYSTYCZNA DO PRACY MAGISTERSKIEJ, STATYSTYKA DO DOKTORATU, OPRACOWANIE WYNIKÓW BADAŃ

Zajmiemy się dla Ciebie wszystkim czym trzeba. Zobacz co piszą o nas Ci, którzy skorzystali z naszej pomocy https://www.facebook.com/pogotowiestatystyczne/reviews/

Dołącz do kilku tysięcy zadowolonych klientów. 

mail: info@pogotowiestatystyczne.pl 

tel: 501 599 278

 KRÓTKIE TERMINY / KONKURENCYJNE CENY / NAJWYŻSZA JAKOŚĆ