fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Moc testu

Moc testu

Moc testu – prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy zerowej, gdy jest ona fałszywa. Zatem inaczej jest to prawdopodobieństwo niepopełnienia błędu drugiego rodzaju. Im większa jest moc testu, tym mniejsze jest ryzyko przyjęcia fałszywej hipotezy zerowej.

Moc testu zależy od wielkości próby użytej w badaniu (im więcej przebadanych osób tym lepiej), siły efektu w populacji oraz przyjętego poziomu istotności (najczęściej alfa = 0,05). Dobrze zaplanowany eksperyment badawczy powinien zapewniać moc testu wystarczającą do wykrycia odstępstw od hipotezy zerowej (przyjmuje się, że zadowalająca moc testu powinna wynosić co najmniej 0,8).

Moc testu można zastosować przy porównaniu dwóch testów statystycznych, wybierając test o większej mocy. Testy parametryczne są testami o większej mocy w porównaniu do odpowiadających im testom nieparametrycznym. Dlatego w sytuacji, gdy spełnione są dla nich założenia należy wybrać test parametryczny ze względu na jego większą moc.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy