fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | P-hacking

P-hacking

P-hacking to zjawisko, w którym badacz manipuluje danymi lub metodami badawczymi w celu uzyskania istotnych statystycznie wyników. Może to obejmować różne działania, takie jak selekcja danych, zmiana kryteriów badawczych lub wielokrotne przeprowadzanie testów statystycznych, aż do uzyskania pożądanego rezultatu. Jest to zjawisko szkodliwe, ponieważ prowadzi do publikowania błędnych wyników i osłabienia wiarygodności badań naukowych.

P-hacking jest powszechnym problemem w badaniach naukowych i jego przyczyny są złożone. Jedną z nich jest presja na osiąganie istotnych statystycznie wyników, co jest często wymagane przy ubieganiu się o granty lub publikowaniu w prestiżowych czasopismach. Innymi przyczynami są brak przejrzystości w metodach badawczych i brak niezależnej weryfikacji wyników.

Głównym sposobem przeciwdziałania p-hackingowi jest prerejestracja badań, polegająca na czyli zgłaszaniu planów badawczych przed ich rozpoczęciem, co umożliwia późniejszą kontrolę i ocenę ich realizacji. Prerejestracja badań jest jednym z elementów ruchu open science (otwartej nauki) – podejścia do badań naukowych, które promuje otwarty dostęp do danych, metod i wyników badań oraz ich transparentność i replikowalność.

P-hacking można wykrywać przy użyciu technik metaanalitycznych, dzięki którym można sprawdzić m.in. czy rozkład wartości p uzyskiwanych w różnych badaniach ma rozkład zgodny z oczekiwanym.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy