fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Metaanaliza

Metaanaliza

Metaanaliza to metoda statystyczna, która polega na syntetycznym i systematycznym przeanalizowaniu wielu badań naukowych dotyczących tego samego zagadnienia. Jej celem jest znalezienie ogólnych wniosków i ujednolicenie wyników badań, które często mogą być sprzeczne lub niejednoznaczne. Metoda ta jest również przydatna do wykrywania nadużyć takich jak p-hacking lub efekt szuflady.

Aby przeprowadzić metaanalizę, należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiedni zbiór badań. Następnie należy dokonać ich selekcji z uwzględnieniem odpowiednich kryteriów metodologicznych (np. zastosowania randomizacji lub podwójnej ślepej próby), aby do analizy trafiły te, które można uznać za rzetelne. Wykonując analizą posłużyć się można zarówno metodami graficznymi (np. forest plot lub funnel plot) jak i ilościowymi, w celu obliczenia wartości wariancji i średniego współczynnika siły efektu.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy