fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Rotacja VARIMAX

Rotacja VARIMAX

Rotacja VARIMIAX to metoda stosowana w analizie czynnikowej. Polega ona na rotacji osi X i Y (liniowej kombinacji) tak aby zmaksymalizować wariancję ładunków między czynnikami i zminimalizować ich wariancję wewnątrz nowego czynnika. Rotacja VARIMAX poszukuje takiego zestawu ładunków czynnikowych, że każdy czynnik ma pewne ładunki bliskie zero, a pewne ładunki bliskie -1 lub +1. Logika jest taka, że interpretacja jest najłatwiejsza kiedy korelacje zmienna-czynnik są albo bliskie +1 albo -1 wskazując jasno związek pomiędzy zmienną a czynnikiem, zaś bliskie 0 wskazują na brak powiązań.

Rotacja VARIMAX bardzo ułatwia interpretację analizy czynnikowej. Przed jej wykonaniem 1 item (pytanie lub twierdzenie z kwestionariusza) może ładować w średnim stopniu 3 wyodrębnione czynniki jednocześnie. Po rotacji VARIMAX struktura jest bardziej przejrzysta i może okazać się, że dany item ładuje bardzo silnie czynnik nr 2 a bardzo słabo czynnik nr 1 i 3.

Na koniec warto wspomnieć, że rotacja VARIMAX jest rotacją ortogonalną co oznacza, że kąt pomiędzy osią X a osią Y zawsze ma wartość 90° (zawsze kąt prosty).

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy