fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe (ang. SD – Standard Deviation) jest podstawową miarą zmienności rozkładu, która określa w jakim stopniu wartości ze zbioru danych rozproszone są wokół wartości średniej. W celu scharakteryzowania właściwości danego rozkładu podaje się często właśnie obie te wartości – średnią oraz odchylenia standardowego.

Punktem wyjścia do wyliczenia wartości odchylenia standardowego jest obliczenie średniej arytmetycznej. Następnie, od każdej wartości posiadanej w zbiorze danych odejmujemy wartość średnią, otrzymując w ten sposób informację o stopniu różnicy między nimi (a zatem o tym o ile jednostek dany wynik różni się od średniej). Następnie, każda z tych różnic musi zostać podniesiona do kwadratu, po to żeby wszystkie uzyskane wartości były dodatnie (bez tego zabiegu część wartości byłaby dodatnich, a część ujemnych). Następnie, oblicza się sumę wszystkich tych wartości (taki wynik nazywamy wariancją), i w celu powrotu to „oryginalnej” jednostki, z uzyskanego wyniku wyciąga się pierwiastek – taki właśnie wynik określamy odchyleniem standardowym.

Więcej informacji na temat odchylenia standardowego znajdziesz w tym artykule na naszym blogu.

 

 

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy