fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Test Levenea

Test Levenea

Test Levenea – test, którego zadaniem jest ocena czy wariancja w naszym zbiorze danych jest równa w zakresie analizowanych przez nas grup. Metoda ta testuje hipotezę zerową wskazującą na równość wariancji. Zatem jeżeli wartości istotności testu Levene’a uzyskuj jest mniejsza niż p < 0,05 to oznacza, wtedy uznajemy wariancje za niejednorodne (heterogeniczne), tj. występują różnice między wariancjami w porównywanych grupach. Natomiast w przypadku nieistotnego statystycznie wyniku (p > 0,05), przyjmujemy założenie o homogeniczności wariancji.

Test Levene’a jest wykonywany standardowo przed wykonaniem obliczeń przy użyciu parametrycznych testów średnich – t Studena dla prób niezależnych oraz jednoczynnikowej analizie wariancji, ponieważ jednorodność wariancji jest ich istotnym założeniem. Jeśli wynik test Levene’a jest istotny statystycznie wykorzystujemy jedną z dostępnych “poprawek” na wynik.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy