fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Homogeniczność wariancji

Homogeniczność wariancji

Homogeniczność wariancji (równość, jednorodność wariancji) – jest jednym z założeń testów parametrycznych takich jak test t Studenta dla prób niezależnych lub analiza wariancji. Inaczej mówiąc heterogeniczność wariancji oznacza, że wariancje populacji porównywanych grup lub komórek nie są jednorodne ani równe. Aby zweryfikować, czy grupy mają różne wariancje wykonuje się dodatkowe testy statystyczne takie jak test Levene’a lub Browna-Forsytha. Jeżeli wynik testu Levene’a jest istotny statystycznie (p < 0,05) oznacza to, że wariancje nie są podobne (są heterogeniczne).

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy