fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Korelacja semicząstkowa

Korelacja semicząstkowa

Korelacja semicząstkowa (częściowa) – korelacja między dwiema zmiennymi po uwzględnieniu skorelowania jednej ze zmiennych (traktowanej jako zmienna zależna) z innym czynnikiem (jednym lub wieloma). Miara ta pozwala na kontrolowanie (i usuwanie) znaczenia zmiennych (nazywanych współzmiennymi), które nie są przedmiotem badania, ale korelują z badanymi zmiennymi. Co ważne, w przypadku korelacji semicząstkowej wpływ współzmiennych kontrolowany jest tylko dla zmiennej zależnej.

Dla przykładu rozważmy badanie, w którym analizujemy związek pomiędzy inteligencją a ocenami szkolnymi. Wiemy, że klasa społeczna różnicuje zarówno poziom inteligencji, jak i oceny szkolne. Po skorygowaniu ocen szkolnych o wpływ klasy społecznej dokonujemy korelacji inteligencji i ocen szkolnych otrzymując współczynnik korelacji semicząstkowej.

Korelacja semicząstkowa pozwala na pomiar jedynie liniowych związków. Wyrażana jest współczynnikiem korelacji Pearsona, zatem przyjmuje wartości od -1 do 1.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy