fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Predyktor

Predyktor

Predyktor – to inaczej zmienna objaśniająca (wyjaśniająca), niekiedy rozumiana jako zmienna niezależna w modelu statystycznym. Predyktory mogą być wykorzystywane w różnych analizach statystycznych i modelach, zarówno w analizie regresji, jak i w innych technikach statystycznych, aby przewidywać lub wyjaśniać zachowanie badanej zmiennej zależnej np. w szeregach czasowych lub SEM. Określenie predyktor bierze się stąd, że jest to zmienna która służy do przewidywania (predykcji) wartości innej zmiennej.

Wyjaśnijmy czym jest predyktor na prostym przykładzie odnoszącym się do analizy regresji liniowej. Wyobraźmy sobie, że chcemy przewidzieć cenę nieruchomości na podstawie różnych czynników, takich jak metraż, liczba sypialni, odległość od centrum. Każdy z tych czynników (metraż, liczba sypialni, odległość od centrum) będzie traktowany jako predyktor ceny nieruchomości w naszym modelu regresji. Innymi słowy, predyktorem jest zmienna która pozwala nam wyjaśnić zmiany w zakresie wartości innej zmiennej.

Pamiętajmy, że stworzenie konkretnego modelu statystycznego, zawierający określony układ predyktorów i zmiennych zależnych powinno opierać się na teoretycznych lub logicznych przesłankach. Zatem dobór predyktorów do danej analizy powinien być uzasadniony wcześniejszą analizą literatury oraz badań innych autorów, na podstawie których stawia się określone hipotezy.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy