fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Korelacja cząstkowa

Korelacja cząstkowa

Korelacja cząstkowa – korelacja między dwiema zmiennymi po uwzględnieniu wpływu innego czynnika (jednego lub wielu) na obie analizowane zmienne. Miara ta pozwala na kontrolowanie (i usuwanie) znaczenia zmiennych (nazywanych współzmiennymi), które nie są przedmiotem badania, ale wpływają na korelację między badanymi zmiennymi – są związane z obiema korelowanymi zmiennymi.

Przykładem jest dodatnia korelacja między poziomem zniszczeń spowodowanych pożarem a liczbą strażaków pracujących przy gaszeniu danego pożaru. Okazuje się, ze im więcej jest strażaków, tym poziom zniszczeń również jest większy – czy to oznacza, że strażacy dokonują zniszczeń? Nie, ponieważ jeśli w tym związku uwzględnimy wielkość samego pożaru, wspomniana korelacja zanika.

Analiza ta związana jest mocno z logiką przeprowadzania wielozmiennowej analizy regresji liniowej oraz analizy mediacji. Zależnie od liczby kontrolowanych zmiennych mówimy o korelacji cząstkowej pierwszego rzędu (jedna zmienna), drugiego rzędu (dwie zmienne) itd. Kontrolowane zmienne mogą mieć zarówno postać ilościową, jak i nominalną dychotomiczną (np. płeć).

Korelacja cząstkowa pozwala na pomiar jedynie liniowych związków. Wyrażana jest współczynnikiem korelacji r Pearsona, zatem przyjmuje wartości od -1 do 1.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy