fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Wariancja

Wariancja

Wariancja – miara rozproszenia wyników wokół średniej, możliwa do obliczenia tylko dla zmiennych o ilościowym poziomie pomiaru.

Wariancja jest wyliczana poprzez iloraz zsumowanych kwadratów odchyleń wyników od średniej przez liczbę wyników pomniejszoną o 1. Wartość wariancji jest podstawą do uzyskania wartości odchylenia standardowego, które to jest obliczanie poprzez wyciągnięcie pierwiastka kwadratowego z wariancji.

Wariancja przybiera wartość od 0 do + nieskończoności. Przy zerowej wartości w danym zbiorze wyników nie ma żadnego zróżnicowania (wszystkie wyniki badanych są takie same). Z kolei wraz ze wzrostem wartości wariancji, zróżnicowanie wyników rośnie.

Wariancja jest kluczowym pojęciem dla testów porównujących wartości średnich (np. test t Studenta dla prób niezależnychanaliza wariancji), w których jednym z założeń jest założenie o jednorodności wariancji. Ponadto, na podstawie wariancji i średniej szacowane są wyniki na poziomie populacji.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy