fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Rekodowanie

Rekodowanie

Rekodowanie to proces zamiany wartości liczbowych przypisanych danym kategoriom zmiennych. Jest ono często stosowane w celu umożliwienia przeprowadzenia określonych testów statystycznych lub uproszczenia informacji, tak aby były one łatwiejsze do przetworzenia i interpretacji.

Rekodowanie jest stosowane w różnych sytuacjach, m.in.:

  • kiedy stosujemy kwestionariusz standaryzowany zawierające tzw. pytania odwrócone, dla których musimy odwrócić skalę odpowiedz, np. z 1-2-3-4-5 na 5-4-3-2-1 w celu obliczenia wskaźnika
  • kiedy chcemy zmniejszyć liczbę kategorii dla danej zmiennej nominalnej, na przykład z wieku kategorii wiekowych stworzyć trzy, np. po to żeby porównać je testem ANOVA
  • tworząc kategorie jakościowe na podstawie danych ilościowych, np. wiek badanych wyrażony w skali ilościowej wyrazić możemy w kilku przedziałach będącymi kategoriami jakościowymi (zmiennymi nominalnymi)
  • podczas stosowania tzw. dummy coding

Rekodowanie danych można wykonać “ręcznie” np. w Excelu. Poszczególne pakiety statystyczne mają też odpowiednie funkcje pozwalające na jego wykonanie. Na przykład SPSS pozwala na stosowanie różnych opcji rekodowania w dedykowanym panelu (opcja “REKODUJ”)  jak i przy użyciu wewnętrznego “kalkulatora” za pomocą którego można dokonywać różnych obliczeń (opcja “OBLICZ”).

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy