fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Skala Likerta

Skala Likerta

Skala Likerta to popularny sposób dokonywania pomiaru nasilenia mierzonego zjawiska. Została ona opracowana przez amerykańskiego badacza społecznego Rensis Likerta w 1932 roku i do tej pory jest ona najczęściej wykorzystywaną strategią pomiarową. Jest ona chętnie stosowana zarówno w przypadku autorskich kwestionariuszy jak i kwestionariuszy standaryzowanych. Co istotne, wyniki uzyskane na skali Likerta traktuje się zwykle jako wyrażone na skali ilościowej. Założenie to można uznać za wątpliwe, jednak w środowisku naukowym uznaje się je za dopuszczalne, ponieważ pozwala ono na wykorzystanie wielu testów statystycznych mierzących zależności liniowe (np. regresja liniowa, SEM), których nie można zastosować na wynikach mierzonych na skali porządkowej.

Stosowanie skali Likierta polega na wykorzystaniu symetrycznej skali, zwykle wyrażonej poprzez pięć kategorii wypowiedzi:

 • zdecydowanie nie
 • raczej nie
 • nie mam zdania / nie wiem
 • raczej tak
 • zdecydowanie tak

Jak widać, wypowiedzi zostały uporządkowane w kolejności od całkowitego odrzucenia aż po pełną akceptację danego zjawiska. Kafeteria ta może być dowolnie modyfikowana przez autora badania, ważne jest jednak to, aby liczba wypowiedzi była nieparzysta — umożliwia to wytypowanie stwierdzenia neutralnego (środkowego). W przypadku tradycyjnej skali Likierta, jest to odpowiedź nr 3, często opisana jako „nie mam zdania” lub „nie wiem”. Współcześnie stosuje się również tzw. siedmiostopniową skalę Likierta. Ma to na celu zwiększenie czułości skali, a także uzyskanie lepiej sprecyzowanych odpowiedzi od ankietowanych. Przykładowa kafeteria siedmiostopniowej skali Likierta to:

 • zdecydowanie nie
 • nie
 • raczej nie
 • nie mam zdania
 • raczej tak
 • tak
 • zdecydowanie tak

 

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy