fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | B (niestandaryzowany współczynnik regresji)

B (niestandaryzowany współczynnik regresji)

B (niestandaryzowany współczynnik regresji) – pojęcie związane z analizą regresji liniowej – miara siły i kierunku związku między zmienną niezależną (nazywaną też predyktorem) a zmienną zależną. Współczynnik wskazuje, o ile jednostek zmieni się średnia wartość zmiennej zależnej przy wzroście zmiennej niezależnej o jedną jednostkę.

Przykładowo, gdybyśmy chcieli wyjaśnić wagę na podstawie wzrostu mierzonego w metrach przy wielkości współczynnika b = 0,59 i błędzie 10,60, można by rozpisać następujący wzór regresji:

Waga (kg) = 0,59*wzrost (cm) + 10,60

Zatem osoba o wzroście 180 cm ważyłaby około 106,2 kg (180*0,59) ± 10,60 kg. Ta ostatnia wartość reprezentuje błąd przeciętnego wahania się wyników w populacji. Pozwala to na dokonanie estymacji przedziałowej, zakładającej, że przeciętna waga osób o wzroście 180 cm waha się w przedziale od około 95,6 kg do 116,8 kg (106,2 kg ± 10,60 kg). W przykładzie tym, wartość b = 0,59 odnosi się do faktu, że wraz ze wzrostem wzrostu o 1cm, przewidywana waga wzrasta o 0,59kg.

W odróżnieniu od standaryzowanego współczynnika regresji (β), niestandaryzowany współczynnik regresji b wyrażany jest w postaci oryginalnych jednostek pomiaru zmiennych. Dlatego też przy interpretacji należy być ostrożnym, ponieważ jego wartość zmienia się wraz ze zmianą jednostki pomiaru. Przykładowo, wyżej  b = 0,59 odnosiło się do wzrostu wyrażonego w centymetrach. Jeśli jednak powtórzymy analizę, ale zmieniając wcześniej w bazie danych jednostki z centymetrów na metry, wartość b wynosić będzie b = 59 (interpretacja: wraz ze zmianą wzrostu o 1m waga zmieni się o 59kg).

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy