fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Rangowanie

Rangowanie

Rangowanie – działanie, które polega na zastąpieniu konkretnej zmiennej przez wyliczoną dla niej rangę. Istnieje pełna dowolność co do tego, jakie rangi zostaną przypisane konkretnym wynikom. Najprostszym sposobem rangowania jest jednak numerowanie ich rosnąco, czyli od 1 wzwyż. Rangowanie jest szczególnie przydatne wtedy, gdy pracujemy z kilkoma wynikami o takiej samej wartości.

Zastosowanie rangowania w praktyce jest znacznie prostsze, niż mogłoby się wydawać. Dajmy na to, że posiadamy dane dotyczące czasu wykonania konkretnego zadania przez cztery osoby: 21 sekund, 15 sekund, 23 sekundy i 40 sekund. Każda różnica między tymi wynikami jest równa jednej randze. Rangowanie prezentuje się w tym przypadku następująco:

 

Zawodnik Czas Ranga
Ola 15 s. 1
Kasia 21 s. 2
Maciek 23 s. 3
Paulina 40 s. 4

 

Powyżej zastosowano tzw. rangi proste. Są jednak sytuacje, kiedy posiadamy dane powtarzające się. Można wtedy zastosować rangi wiązane, dzięki którym zwiększymy czytelność całego badania. Jak je obliczyć? Wystarczy wyliczyć średnią z powtarzających się rang. Aby wyjaśnić tę metodę, posłużmy się kolejnym przykładem. Mamy przed sobą wyniki turnieju ping-pongowego, w którym udział wzięło 5 osób. Otrzymane przez nas wyniki dotyczą liczby wygranych setów i prezentują się one następująco: 2, 3, 2, 4, 0. Dwóch zawodników otrzymało ten sam wynik. Jaką rangę należy im przypisać? Wystarczy ułożyć dane według odpowiedniej kolejności.

 

Zawodnik Wynik Ranga
Kamil 4 1
Paweł 3 2
Marta 2 3
Grzegorz 2 4
Maria 0 5

 

Jak widać, powtarzające się wartości otrzymały rangi 3 i 4. Po dodaniu ich i podzieleniu przez 2, otrzymujemy 3,5. Jest to ranga wspólna dla tych dwóch wartości. Dane powinny więc prezentować się następująco.

 

Zawodnik Wynik Ranga
Kamil 4 1
Paweł 3 2
Marta 2 3,5
Grzegorz 2 3,5
Maria 0 5

 

Warto wspomnieć również o zmiennych porządkowych. Pozwalają one na układanie elementów ze świadomością, że jeden z nich posiada wartość większą od pozostałych, lecz wielkości tej nie można konkretnie określić. Bardzo prostym przykładem na wyjaśnienie zmiennych porządkowych jest status socjoekonomiczny. Wiadomo, że podczas rangowania wykształcenie wyższe traktowane będzie jako posiadające wyższą rangę niż gimnazjalnej. Nie jesteśmy jednak w stanie obliczyć faktycznej wysokości rang tych wartości. W tym przypadku, wyższa ranga przypisana wykształceniu wyższemu wynika ze świadomości socjologicznej i wartości niezależnych od badań. Dzięki nadawaniu rang zmiennym porządkowym możliwe jest wykonanie analizy korelacji Spearmana dla tych zmiennych. Rangowanie jest też jednym z etapów analizy porównań średnich przy użyciu testów nieparametrycznych, np. testu Manna-Whitney’a czy Kruskala Wallisa.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy