fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Test Friedmana

Test Friedmana

Test Friedmana to nieparametryczny odpowiednik jednoczynnikowej analizy wariancji dla prób zależnych. Stosuje się go gdy nie są spełnione założenia dotyczące analizy wariancji w schemacie z powtarzanym pomiarem lub gdy zmienna zależna wyrażona jest na skali porządkowej.

Test Friedmana stosujemy w celu porównania trzech lub więcej różnych pomiarów danej zmiennej (prób zależnych). Testuje on hipotezę zerową, która zakłada, że pewna liczba powiązanych ze sobą zmiennych pochodzi z tej samej populacji. Schemat tego testu polega na rangowaniu pomiarów — czyli na nadaniu im wag w (zazwyczaj) rosnącej kolejności. Znacznie ułatwia on proces obserwacji, a także uporządkowywania jej wyników. Test Friendmana ma na celu wykazanie, że co najmniej jedna para analizowanych pomiarów istotnie różni się od siebie.

 

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy