fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Test Friedmana

Test Friedmana

Test Friedmana to nieparametryczny odpowiednik jednoczynnikowej analizy wariancji dla prób zależnych. Stosuje się go gdy nie są spełnione założenia dotyczące analizy wariancji w schemacie z powtarzanym pomiarem lub gdy zmienna zależna wyrażona jest na skali porządkowej.

Test Friedmana stosujemy w celu porównania trzech lub więcej różnych pomiarów danej zmiennej (prób zależnych). Testuje on hipotezę zerową, która zakłada, że pewna liczba powiązanych ze sobą zmiennych pochodzi z tej samej populacji. Schemat tego testu polega na rangowaniu pomiarów — czyli na nadaniu im wag w (zazwyczaj) rosnącej kolejności. Znacznie ułatwia on proces obserwacji, a także uporządkowywania jej wyników. Test Friendmana ma na celu wykazanie, że co najmniej jedna para analizowanych pomiarów istotnie różni się od siebie.

 

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy