fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | VIF (współczynnik VIF)

VIF (współczynnik VIF)

Współczynnik wariancji inflacji (VIF) – obliczany w toku analizy regresji liniowej wskaźnik, którego wartość pozwala określić czy dany predyktor nie jest skorelowany z innymi predyktorami w modelu. VIF równe 1 oznacza brak współliniowości predyktorów. W przypadku, gdy VIF osiąga wartość < 4 (w literaturze można spotkać także kryteria < 3 bądź < 5) można założyć brak współliniowości predyktorów w modelu, natomiast gdy wartość współczynnika mieści się w zakresie 4-10, należy mieć na uwadze możliwość występowania współliniowości między predyktorami. Dla VIF przyjmującego wartość powyżej 10, zakłada się występowanie silnej współliniowości prektytorów. W takim przypadku należy dokonać korekty analizowanego modelu, np. poprzez usunięcie jednego z predyktorów z wysokim VIF bądź zastosowanie regresji grzbietowej.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy