fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Linia najlepszego dopasowania

Linia najlepszego dopasowania

Linia najlepszego dopasowania – znana również jako linia regresji – to prosta linia wykorzystywana w statystyce do reprezentowania trendu w danych rozproszonych. Minimalizuje ona sumę kwadratów odchyleń punktów danych od siebie, co oznacza, że jest to najlepsza aproksymacja zależności między zmiennymi.

Linia najlepszego dopasowania jest używana do przewidywania wartości jednej zmiennej (zależnej) na podstawie wartości innej zmiennej (niezależnej). Jest to szczególnie przydatne w analizie trendów i prognozowaniu. W kontekście analizy danych biznesowych, linia najlepszego dopasowania może być używana m.in. do przewidywania przyszłych sprzedaży na podstawie danych historycznych, a także do oceny wpływu zmian cen na popyt, pozwalając firmom optymalizować strategie cenowe.

Linia najlepszego dopasowania nie tylko pomaga w przewidywaniu wartości, ale również dostarcza wglądu w siłę i kierunek związku między zmiennymi. Parametr ten może być używany do oceny jakości modelu regresji. Np. współczynnik determinacji, znany jako R², mierzy, jaki procent zmienności zmiennej zależnej jest wyjaśniany przez zmienną niezależną za pomocą modelu regresji. Wysoki współczynnik R² wskazuje na to, że model dobrze pasuje do danych, podczas gdy niski współczynnik sugeruje, że model może nie być odpowiedni.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy