fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Wykres słupkowy

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy to rodzaj wykresu, w którym wartości liczbowe lub procentowe zostają przedstawione za pomocą prostokątów – czyli słupków. Jest to jeden z najbardziej popularnych typów wykresów stosowanych w analizie danych.

Wykresy słupkowe mogą być stosowane zarówno w celu prezentacji prostych danych, jako rozszerzenie analizy częstości (na przykład liczba osób o różnym poziomie wykształcenia w badanej próbie) lub analizy statystyk opisowych (odsetek osób z wykształceniem wyższym wśród osób mieszkających na wsi i w mieście) jak i w celu prezentacji danych podczas testowania konkretnych hipotez statystycznych.

Przykładowo, za pomocą wykresów słupkowych możemy przedstawić dane odnoszące się do tabeli krzyżowej dla której wykonywany jest test niezależności chi kwadrat, na którym ukazane będą wartości procentowe dla poszczególnych kategorii jednej zmiennej w odniesieniu do drugiej kategorii zmiennej.

Wykresy słupkowe są również wykorzystywane do przedstawienie poszczególnych wartości średnich odnoszących się do porównywanych grup podczas wykonywania testów porównań grup, takich jak test t Studenta lub analiza wariancji. W takiej sytuacji, poza samymi słupkami przedstawiającymi średnie powinno się również przedstawić dodatkowe słupki błędów, np. wartość błędu standardowego, odchylenia standardowego lub przedziału ufności.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy