fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Statystyka opisowa

Statystyka opisowa

Statystyka opisowa – dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych, które pozyskane zostały podczas badań. Pozwalają one określić średnie wyniki, liczbę obserwacji, zauważone zależności i wiele innych.

Statystyka opisowa umożliwia podsumowanie wszystkich danych i przedstawienie ich w czytelny sposób – zazwyczaj przy pomocy liczb. Do zagadnień ściśle związanych ze statystyką opisową zaliczamy m.in. średnią arytmetyczną, medianę, odchylenie standardowe i kurtozę.

Najczęściej stosowaną graficzną metodą statystyki opisowej jest histogram. Jest to sposób przedstawiania rozkładu empirycznego konkretnej danej. Polega on na zaprezentowaniu osi współrzędnych i naniesieniu na nich prostokątów, wyznaczonych przez przedziały klasowe. Ich wysokość natomiast jest określona przez liczebność, częstość lub gęstość prawdopodobieństwa elementów w danej klasie.

Inną metodą prezentacji danych jest wykres skrzynkowy, często nazywany również pudełkowym. Informuje on o położeniu, rozproszeniu i kształcie rozkładu danych. Wykres skrzynkowy składa się z osi parametrów rozkładu i znajdującego się nad nim “pudełka”. Za długość jego lewego boku odpowiada pierwszy kwartyl, za prawego – trzeci. W środku “skrzynki” natomiast znajduje się linia wskazująca medianę. Wykres uzupełniony jest “wąsami”, którym przypisuje się konkretne wartości, np. wielkość lub częstotliwość.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy