fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Skośność

Skośność

Skośność – miara symetrii/asymetrii rozkładu. Jeśli rozkład jest idealnie symetryczny, wartość skośności wynosi zero. Z kolei jej wartości ujemne wskazuję na rozkład lewoskośny (wydłużone jest lewe ramię rozkładu), a dodatni na prawoskośny (wydłużone jest prawe ramię rozkładu).

W praktyce, wartość skośności obrazuje, na ile wartość średniej arytmetycznej trafnie odzwierciedla rzeczywistą tendencję centralną rozkładu. W przypadku wysokiej wartości średnia arytmetyczna nie odzwierciedla właściwie najbardziej typowej mierzonej wartości. W takim wypadku możemy podejrzewać istnienie wartości odstających w rozkładzie i w rezultacie dokonać korekty danych lub zastosować testy nieparametryczne.

Wartość skośności jest bardzo ważna przy ocenie symetrii rozkładu zmiennej. Mimo, że decyzję o przeprowadzeniu testów parametrycznych/nieparametrycznych podejmuje się często na podstawie testów normalności rozkładu (Shapiro-Wilka / Kołmogorowa-Smirnowa), przyjmuje się, że dla rozkładów o wartości skośności mniejszej niż wartość bezwzględna 1 (i wartości kurtozy mniejszej niż wartość bezwzględna 2), zasadne jest stosowanie testów parametrycznych.

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy