fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Estymacja punktowa

Estymacja punktowa

Estymacja punktowa to metoda statystyczna używana do określenia jednej, konkretnej wartości parametru populacyjnego na podstawie próbki obserwacji. Parametr ten może reprezentować różne cechy populacji, takie jak średnia, wariancja, proporcja, czy inne miary.

Warto pamiętać, że estymator to wartość będąca oszacowaniem (estymacja to synonim słowa szacowanie) wartości w populacji dokonanym na podstawie próby, natomiast parametr to rzeczywista wartość charakteryzująca populację. Zatem przykładowo, jeśli mamy  300 uczniów danej szkoły i obliczymy wartość średnią jakiejś zmiennej dla wszystkich 300 osób, to wartość ta będzie parametrem. Z kolei jeśli pobierzemy losowa próbkę 100 uczniów, to obliczona na tej podstawie średnia będzie estymatorem punktowym.

Zwykle dobór estymatora jest zależny od stosowanego testu statystycznego:

Estymacja punktowa może być przydatna na różne sposoby, z w zależności od dziedziny:

  • Decyzje biznesowe i polityczne: firma może oszacować średnią satysfakcję klientów, a polityk może chcieć oszacować poparcie dla konkretnej idei.
  • Badania naukowe: w naukach społecznych, medycynie czy innych dziedzinach, estymacja punktowa pozwala na wyciąganie wniosków na temat całej populacji na podstawie analizy próby, co jest szczególnie ważne, gdy przeprowadzenie badania całej populacji jest niemożliwe lub zbyt kosztowne.
  • Monitorowanie procesów produkcyjnych: w przemyśle estymacja punktowa może być używana do monitorowania i poprawy procesów produkcyjnych poprzez szacowanie parametrów związanych z jakością produktów.

Należy pamiętać, że szacowanie punktowe jest jedynie przybliżeniem, a dokładność tego przybliżenia związana jest z ideą tzw. przedziału ufności. Estymacja punktowa często jest uzupełniana o estymację przedziałową, czyli szacowanie konkretnego przedziału, w którym rzeczywista wartość (parametr) miałaby się zawierać.

Podsumowując, estymacja punktowa to szacowanie konkretnej wartości w populacji (parametru) na podstawie danych zebranych w danej próbie. Jest to istotny element wykorzystywania testów statystycznych, służących do weryfikacji hipotez badawczych. Jednocześnie, estymację punktową często uzupełnia się o estymację przedziałową.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy