fbpx

Słownik

START | EDUKACJA | SŁOWNIK | Trafność

Trafność

Trafność (z ang. Validity) – jest jednym z podstawowych kryteriów jakości narzędzia naukowego. Pojęcie trafności nie ma jednej wspólnej definicji (w różnych dziedzinach nauki przyjmuje nieco odmienną formę). W psychometrii termin trafności odnosi się do stwierdzenia czy test psychologiczny mierzy taki obszar, który zgodnie z założeniem twórcy testu miał mierzyć. Zatem pytanie o trafność to pytanie: co można prawidłowo wywnioskować na podstawie wyników testu oraz co dany test mierzy. Dla przykładu pomiar masy ciała za pomocą wagi będzie trafną metodą, ponieważ waga mierzy to, co powinna mierzyć, czyli masę ciała. Natomiast pomiar masy ciała za pomocą zegara elektronicznego nie będzie trafną metodą, ponieważ zegar mierzy czas a nie masę ciała, zatem nie taką wielkość, którą w założeniu chcieliśmy zmierzyć.

Istnieje wiele rodzajów trafności, m.in. trafność treściowa określająca w jakim stopniu treść pozycji testowych jest reprezentatywna dla określenia badanej cechy, trafność zewnętrzna oznaczająca czy wynik testu można odnieść na inne populacje, trafność kryterialna, tzn. czy dany test umożliwia wnioskowanie prognostyczne, trafność fasadowa, oznaczająca czy osoby badane określają test jako właściwy do danego zastosowania oraz trafność różnicowa, określająca w jakim stopniu dane wskaźniki psychometryczne (które w założeniu mierzą inne konstrukty teoretyczne) są od siebie niezależne.

Istotą procesu oceny trafności jest odwołanie się do teorii mierzonej cechy. Wyodrębnić można kilka podstawowych sposobów oceny trafności, m.in.:
1) analiza korelacji z innymi testami lub zmiennymi
2) ocena struktury wewnętrznej testu
3) analiza różnic międzygrupowych
4) analiza przebiegu rozwiązywania testu
5) wykorzystanie metody zmian nieprzypadkowych.

COFNIJ

wróć do spisu wszystkich pojęć

Podziel się wiedzą

z innymi

Opinie Klientów

Co o nas sądzą?

Współpracowaliśmy

między innymi z:

Nasi partnerzy